9

0.00000

Online rudari

Cuckoo

0.00000

Algoritam

272.57 Gps

0.00000

Hashrate bazena

100.27 K

0.00000

Mreža poteškoća

22.01 KGps

0.00000

Mreža hashrate

0.00000

Poslednji blok

952355

0.00000

Blok rudarenja

0.04107 $+2.92%

0.00000

Cena AE

32%

0.00000

Sreća

1.5%

0.00000

Provizija bazena

0.00000

Nagrada bloka

Hashrate bazena

272.57 Gps

Odaberite svoj server za rudarenje:

RegijaPoteškoće udelaServerStatus
Evropa16 za GPU
solo-ae.2miners.com:4141
Aktivan
512 za Nicehash
solo-ae.2miners.com:4343
Aktivan